ลุ้นโชคใหญ่ Smile Club จับแจก 2562 ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม

สมาชิกเมืองไทย Smile Club นำคะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน แลกคูปองชิงโชค 1 ใบ ทองคำ จำนวน 551 รางวัล

     วันที่เริ่มกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562

     1. ทองคำแท่ง 99.99% หนัก 1 กิโลกัรม มูลค่ารางวัลละ 1,301,803 บาท จำนวน 1 รางวัล
     2. ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,270.03 บาท จำนวน 50 รางวัล
     3. สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 9,718.89 บาท จำนวน 500 รางวัล

จำนวนรางวัลทั้งหมด 551 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 7,124,749 บาท (ทั้งนี้เป็นมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นราคาก่อน VAT.)

2 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562แอปพลิเคชัน Smile Service หรือ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขา