ประกันชีวิตพ่อแม่ อายุ 65 ปีขึ้นไป

รายละเอียดแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

  • แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90: ครบอายุ 90 ปี 
  • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ: ครบอายุ 75 ปี

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

  • แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90: ครบอายุ 90 ปี 
  • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ: ครบอายุ 75 ปี

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

  • รายปี
  • รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

  • ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่มีคำถามสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ

  • เป็นสัญญาประกันชีวิต ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือ อื่นๆแนบท้ายกรมธรรม์ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here