เมืองไทย 8560 G15(บำนาญ)

รายละเอียดแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

  • ครบอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

  • ครบอายุ 85 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

  • รายปี
  • ราย 6 เดือน 
  • ราย 3 เดือน 

การตรวจสุขภาพ

  • เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

  • สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here