ประกันกลุ่ม

รายละเอียดแบบประกัน

การประกันที่ให้ความคุ้มครองกับกลุ่มบุคคล ภายใต้กรมธรรม์ฉบับ เดียวกัน สัญญาประกันกลุ่ม เป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทลูกค้า การประกันกลุ่มกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของ บริษัท

รายละเอียด ค่ารักษาพยาบาล สำหรับประกันกลุ่ม

  • การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD)
  • การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)
  • การรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit)   

แผนประกันกลุ่ม

1. สำหรับ ประกันกลุ่ม พนักงานไม่เกิน 20 คน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเบี้ยประกันต่อปี

คำอธิบาย ประกันกลุ่ม บริษัทพนักงาน บริษัท ไม่เกิน 20 คน แบ่งเป็น

หมวด 1 : โดยลูกค้าสามารถเลือกแผนประกันชีวิตเป็นทุนประกันชีวิตหลักแล้วสามารถพ่วงประกันอุบัติเหตุไว้ และ ทุกพลภาพในหมวดเดียวกัน

หมวด 2: ถ้าต้องการเพิ่มเติม (option) การรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก (OPD) จะมีค่าเบี้ย เพิ่มเติม เข้าไปตามจำนวนของพนักงานและตามแผนที่เลือกไว้

หมวด 3 : ทำฟัน (option) เพิ่มเบี้ยตามที่ต้องการ

หมายเหตุ: 

ถ้าเลือก ประกันสุขภาพกลุ่ม โดยทุนประกันหลักหมวดที่ แผน ที่3 

การเลือก หมวด2 และหมวด 3 จะสามารถเลือกได้ไม่เกินแผนที่ 3 หรือ 4  

ตัวอย่างเช่น : 

หมวดที่ 1 ทุนประกันหลัก แผน 3 (300,000 บาท)

หมวดที่ 2 OPD เลือกได้ไม่เกิน 2 ระดับ คือ เลือกแผน 3 และ ไม่เกิน แผน 4       ( 1,200 บาท)

หมวดที่ 3 ทันตกรรม เลือกได้ แผน3 แต่ไม่เกิน แผน 4 (3,000 บาท)

 

2.สำหรับบริษัทที่มีพนักงานเกิน 20 คน

    แผนประกันกลุ่มที่มีพนักงานเกิน 20 คนเมืองไทยประกันชีวิตต้องเสนอราคาให้พิจารณา ไม่มีแผนสำเร็จรูป สามารถลงทะเบียน หรือโทรศัพท์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here