แบบประกัน รีเทิน รีไทร์ 8505

รายละเอียดแบบประกัน

เมืองไทย8505 เมืองไทยบำนาญ 8505 รีเทิร์น รีไทร์

  • อายุรับประกันภัย 20-55 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี
  • ระยะเวลารับบำนาญ ตั้งแต่อายุ 60-85ปี
  • การซื้อสัญญาสุขภาพ สามารถซื้อเพิ่มแนบท้ายกรมะรรม์ได้

ตัวอย่าง : ออมเพื่อการเกษียณ อายุ 40 ปี เพศ ญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here