เมืองไทย ประกันชีวิตประกันมรดก

รายละเอียดแบบประกัน

นอกจากเป็นการออมแล้ว แบบประกันชีวิต ประกันแบบมรดก ยังมีความคุ้มครองควบคู่ไปด้วย เพื่อในวันข้างหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จนทำให้ไม่สามารถดูแลครอบครัวและคนที่อยู่ข้างหลังได้
การรับมือกับความเสี่ยงหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดดังกล่าง
เราสามารถโยนภาระควมเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทำประกันชีวิตไว้ในวงเงินที่คิดว่าเพียงพอต่อการดำรงอยู่ต่อไปของครอบครัว อย่างน้อยก็เพื่อให้สามารถลดภาระในเรื่องต่างๆได้หลังจากที่ผู้นำครอบครัวจากไป
แบบทันที
– แบบประกันชีวิต ประกันแบบ มรดก เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ
99/20 จึงถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและสร้างหลักประกันให้คุณและครอบครัวได้อุ่นใจว่า ประกันชีวิต ประกันแบบ มรดก จะเป็นมรดกให้กับคนในครอบครัวเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สูงมาก
ชำระเบี้ยต่ำในระยะ 20 ปี

เงื่อนไขการรับประกันชีวิต ประกันแบบมรดก

 • อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 1 เดือน – 65 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี แล้วหยุด
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี
 •  จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ทุนประกันชีวิจขั้นต่ำ : 150,000 บาท – 10 ล้านบาท
 •  แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง เบี้ยถูก
 • สามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้

ผลประโยชน์ และ ความคุ้มครอง ประกันชีวิต ประกันแบบมรดก

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
  ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับ 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือ ตามทุนประกันชีวิต
 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ตามทุนประกันชีวิต
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี

 

รายละเอียดเบี้ยประกันชีวิต ประกันแบบมรดก

เบี้ยสำหรับผู้เอาประกันชีวิต แบบประกันมรดก เพศ ชาย อาย 35 ปี เพื่อคุ้มครองชีวิต 1 ล้าน

 • เลือก A ทุนประกันชีวิต แบบประกัน มรดก ที่ 1,000,000 ชำระเบี้ยปีละ 19,950 เท่านั้น
 • เลือก B ทุนประกันชีวิต แบบ ประกัน มรดก ที่ 10,000,000 ชำระเบี้ยปีละ 199.500 เท่านั้น

สรุป ชำระเบี้ยประกันชีวิต แบบประกันมรดก ตลอด 20 ปีเพียง 399,000 เท่านั้น
เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน #เมืองไทยประกันชีวิต ประกันแบบมรดก จะจ่ายตามทุนประกัน
คือ 1,000,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

  Leave Your Comment Here