แผนประกันสุขภาพ อายุ 11-65 ปี

รายละเอียดแบบประกัน

ตัวอย่าง ประกันสุขภาพ ความคุ้มครอง สำหรับแผน ค่าห้อง 2,000 บาท

  1. สามารถเลือก ประกันสุขภาพ ความคุ้มครองค่าห้อง เริ่มที่ 2,000 (ในกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่รวม ค่ารักษาตัวกรณีผู้ป่วยนอก)
  2. ประกันสุขภาพ เบิกค่าหมอได้ 850 บาท
  3. ประกันสุขภาพ ค่าแพทย์ผ่าตัด เบิกได้สูงสุด 60,000
  4. ประกันสุขภาพ ค่าห้องผ่าตัวและค่าแพทย์วางยาสลบ เบิกได้สูงสุด 7,000
  5. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เบิกได้ 20,000

 

สำหรับ ประกันสุขภาพ เพศชาย อายุ 35 ปี
เลือก ประกันสุขภาพ A แผนค่าห้อง 2,000 ชำระเบี้ย11,860 บาท
เลือก ฺประกันสุขภาพ B แผนค่าห้อง 3,000 ชำระเบี้ย 12,624 บาท
เลือก ประกันสุขภาพ C แผนค่าห้อง 4,000 ชำระเบี้ย 15,025 บาท
เลือก ประกันสุขภาพ D แผนค่าห้อง 5,000 ชำระเบี้ย 16,353 บาท

ตาราง เบี้ยชำระ เมืองไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here