ออมเงินกับกองทุนรวม Kasset

รายละเอียดแบบประกัน

กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ข้อมูลกองทุนรวม
บลจ. กสิกรไทย ได้จัดให้มีบริการธุรกิจจัดการกองทุนรวม ที่นโยบายการลงทุนครบทุกประเภทหลักทรัพย์

ไม่ว่าจะเป็นกองทุนประเภทหุ้นทุน กองทุนประเภทตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนผสมแบบยืดหยุ่น ฯลฯ

ซึ่งแต่ละกองทุน จะมีระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกันไป ดังนี้

 

6 กลุ่มกองทุน
เลือกจากประเภท/นโยบายการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here