ประกันอุบัติเหตุ Easy PA

รายละเอียดแบบประกัน

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

  • เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ1* และชั้นอาชีพ 2* (สถานที่ทำงานไม่มีความเสี่ยง)

  • ยกเว้นอาชีพ มอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง หรือ เช็ดกระจกที่สูง

  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี

  • เกณฑ์อายุที่รับประกันภัยได้ : อายุ 1 เดือน – 75 ปีบริบูรณ์

  • สำหรับผู้ทำประกันภัยทุกท่านจะได้รับบัตร Easy P.A. Credit

  • คุ้มครองสูงสุด ถึง 300,000 บาท

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here