ประกันชีวิตและ การลงทุนแบบ Unit Link

รายละเอียดแบบประกัน

Unit Linked Insurance Policy (ULIP)
เป็น #กรมธรรม์ควบการลงทุน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตกับผู้เอาประกันและในขณะเดียวกันผู้เอาประกันสามารถ เลือกลงทุนในกองทุนรวม ตามกองทุนและเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เอาประกันในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนผ่านกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ Unit Linked บริษัทประกันจะไม่มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำให้ ดังนั้น ผู้เอาประกันมีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนผ่านกองทุนรวม ขึ้นอยู่การผลการดำเนินงานของกองทุนนั้นๆ
การลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันที่จ่ายใช้ไปในส่วนของการประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ (ใช้ได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้น) ส่วนของการลงทุนไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ การทำงานเมื่อผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันในกรมธรรม์ Unit Linked เงินที่จ่ายไปจะถูกนำไปหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย ค่าบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หลังจากนั้น เงินส่วนที่เหลือจึงจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้เอาประกันเลือกลงทุน โดย เมืองไทยประกันชีวิต มีกองทุนให้เลือกลงทุน มากถึง 22 กองทุนโดยแสดง ผลการดำเนินงานตาม link รายละเอียดด้านล่าง
ตัวอย่างแบบประกัน Unit Link สำหรับเด็ก อายุ 0-5 ปี โดยชำระเบี้ยปีละ 36,000 บาท โดยชำระเบี้ย 20 ปี และ ประกันสุขภาพค่าห้อง 3,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยแล้วไม่สูญเปล่า เมื่อครบ 20 ปีแล้วสามารถเวรคืนได้ และมูลค่าจะสูงกว่าการออมเงินแบบปัจจุบันหลายเท่าตัว จึงเป็นแบบประกันที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าแผนประกันในปัจจุบัน

ต้องการทราบข้อมูลด้านอื่นหรือ ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Unit link

กองทุนที่เปิดให้ลูกค้าเลือกลงทุนใน Unit link ทั้งหมด  22 กองทุนตามรายละเอียดแต่ละกองทุน คลิกที่นี่

ติดตามรายละเอียดผลการดำเนินของแต่ละกองทุนคลิก linkด้านล่างผลการดำเนินงาน Unit link  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here