ประกันอุบัติเหตุ PA Hospital care

รายละเอียดแบบประกัน

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

  • เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ1* และชั้นอาชีพ 2* (สถานที่ทำงานไม่มีความเสี่ยง)
  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
  • เกณฑ์อายุที่รับประกันภัยได้ : อายุ 6 ปี – 60 ปีบริบูรณ์
  • สำหรับผู้ทำประกันภัยทุกท่านจะได้รับบัตร Easy P.A. Credit
  • คุ้มครองสูงสุด ถึง 1,000,000 บาท
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท
  • มีเงินชดเชยระหว่างพักรักษาตัว ตั้งแต่วันละ 600 – 3,000 บาท

สนใจรายซื้อประกันเตรียมเอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
รายละเอียดเบี้ยประกันและความครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here